Varför ska du välja Unit4 FPM?

Unit4 FPM är ett kraftfullt koncernrapporteringssystem som hanterar legal rapportering och verksamhetsstyrning. En användarvänlig lösning för konsolidering, likviditetsplanering, rapportering och analys. FPM används av mer än 250 medelstora och stora koncerner.

Effektivt och tryggt

Kvalitetssäkrad konsolideringsprocess för legala krav som t.ex. IFRS och K3.

Enkelt att använda

Enkelt att ändra strukturer, informationsmodell, analysbehov.

Smidig implementering

Lätt att implementera och integrera med andra system.

Standardrapporter

För koncernrapportering och verktyg för multidimensionell analys

Unit4 FPM – vår lösning

Unit4 FPM är för många känt under det tidigare varumärket Ocra. Systemet lanserades ursprungligen under slutet av 90-talet. Vid framtagandet av den initiala lösningen var KPMG aktivt involverade, vilket redan från starten borgade för att det var ett system som hade en fungerande legal konsolideringsprocess.

Därefter har möjligheterna till operativ multidimensionell analys och styrning kontinuerligt utvecklats så att det idag till och med finns koncerner som använder systemet som sin BI-lösning.

FPM är en ren standardlösning och bland den av många uppskattade funktionaliteten kan nämnas:

• Inbyggt konsolideringsflöde

• Kraftfullt integrationsverktyg

• Rapportverktyg för såväl ekonomer som operativa chefer

• Fasta rapportpaket och adhocanalyser

• Gör årsredovisningen och ledningspaket med textinformation direkt i systemet

• Användarvänligt, kunden äger lösningen

Därför ska du välja Unit 4 FPM!

Våra kunder väljer att köpa vårt koncernrapporteringssystem av flera olika anledningar. När företag växer behöver de ofta en mer robust lösning än vad Excel kan erbjuda. Därutöver tillkommer ägare och börskrav på kvalitet och stabilitet i den konsoliderade redovisningen, vilket vårt system är utformat för att tillhandahålla.

Vårt system kan också kombinera legal och operativ information, vilket eliminerar behovet av ett BI-system och hjälper business controllern att effektivisera sin agenda. Dessutom kan FPM öka effektiviteten i konsolideringsarbetet med ökad automatisering, verktyg för felsökning och analys samt färdiga rapportpaket inklusive årsredovisningar.

Slutligen kan våra kunder lita på att vårt system är en beprövad lösning som fungerar och erbjuds till en konkurrenskraftig kostnad. Med kombinationen DBI/Unit4 FPM kan du lita på att du får en pålitlig och kostnadseffektiv lösning som du kan växa med.

Import/inrapportering, avstämning och kontroll

• Unit4 FPM eliminerar många av de hinder och flaskhalsar som ofta gör koncernrapporteringen långsam och komplicerad

• Genom enkla inrapporterings-  och avstämningsmöjligheter av data från dotterbolagen säkerställs god kvalitet i konsolideringen.

• Decentraliserad process för hantering av interna transaktioner. Inrapportering och avstämning av interna transaktioner ner på fakturanivå.

• Konsolidering sker utifrån ett pedagogiskt arbetsflöde med full transparens och spårbarhet. Oavsett om rapporteringen sker enligt Årsredovisningslagen eller IFRS finns en helt automatiserad och fördefinierad logik som stöd i konsolideringsprocessen.

Konsolidering

• IFRS och lokala GAAP-krav.

• Fördefinierad logik för hantering av parallella konsolideringsflöden, både för elimineringar och valutaomräkning.

• Intressebolagshantering enligt kapitalandelsmetoden.

• Förvärvselimineringar med automatisk hantering av övervärden och minoriteter.

• Färdiga avstämningsrapporter i konsolideringsflödet – exempelvis avstämning eget kapital, eliminering av interna transaktioner

Koncernrapportering och analys

• Fullständig transparens och överblick

• Unit4 FPM är genomgående utvecklad för att erbjuda hög transparens och kontroll. Systemet erbjuder spårbarhet ända ned till affärsredovisning och grunddata. Med en version av sanningen får du bättre finansiell insikt och därmed bättre underlag för strategiska beslut.

• Lösningen kopplar samman alla finansiella och icke-finansiella, statistiska, legala och operationella dimensioner från alla enheter till en flexibel, standardiserad och gemensam informationsmodell.

• Med inbyggd intelligens med fördefinierad logik i verktyget för analys och uppföljning får du och ditt team bättre verksamhetsinsikt.

• En plattform för proaktiv verksamhetsstyrning.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål. Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Har du frågor om koncernredovisning, hör av dig till Bertil! Vi ser fram emot att höra från er.

E-post: Bertil Sahlberg

Telefon: +46 70 751 95 84

Tack! Ditt meddelande har nu skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickats. Vänligen ring till oss.