System som underlättar

Vi erbjuder flexibla lösningar som hjälper organisationen att skapa en mer effektiv och smidig arbetsupplevelse.

Unit 4 FPMPower BIDBI Integration ManagementESEFDBI Drift

Unit4 FPM (f.d OCRA)

Unit4 FPM är ett kraftfullt koncernrapporteringssystem som hanterar legal rapportering och verksamhetsstyrning. En användarvänlig lösning för konsolidering, likviditetsplanering, rapportering och analys. FPM används av mer än 250 medelstora och stora koncerner.

Unit4 FPM är genomgående utvecklad för att erbjuda hög transparens och kontroll. Systemet erbjuder spårbarhet ända ned till affärsredovisning och grunddata. Med en version av sanningen får du bättre finansiell insikt och därmed bättre underlag för strategiska beslut.

Lösningen kopplar samman alla finansiella och icke-finansiella, statistiska, legala och operationella dimensioner från alla enheter till en flexibel, standardiserad och gemensam informationsmodell.

Power BI

Power BI är en kraftfull och skalbar plattform för självbetjäning inom Business Intelligence. Preparera och visualisera era data för att snabbt få beslutsunderlag för bättre verksamhetsstyrning.

Anslut enkelt till, modellera och visualisera data och skapa specifika anpassningar med nyckeltal för er verksamhet. Det finns dessutom möjlighet till snabba AI-drivna svar på era affärsfrågor.

Arbeta enkelt tillsammans med samma data. Samarbeta med rapporter och dela insikter i populära Microsoft Office-appar som Microsoft Teams och Power Point. Ge alla i er organisation möjlighet att snabbt fatta datadrivna beslut som kan ligga till grund för era strategiska åtgärder.

DBI Integration Management

DBI Integration management består av ett antal komponenter för att hantera integration från och till ekonomisystem, koncernrapporteringssystem och datalager.

Det finns även komponenter för inmatning av information direkt till databaser och import av Excel-filer till databaser.

En annan kraftfull komponent är DBI Autoextractor som bland annat kan hämta information från Fortnox, Visma.net och Vitec 3L till ditt koncernrapporteringssystem eller datalager. Autoextractorn kan även använda FPMs(fd Ocra) API för export av information.

ESEF (XHTML med iXBRL)

Från 2020 ska företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU att behöva lämna in sin årsredovisning digitalt enligt standarden ESEF (European Single Electronic Format).

Med CtrlPrint kan ni integrera taggningsarbetet med er vanliga process baserad på InDesign

Digital inlämning betyder att årsredovisningen ska lämnas in enligt standarden ESEF (European Single Electronic Format). Tekniskt uttryckt betyder det inlämning i formatet XHTML, inklusive XBRL-taggning av räkenskaperna för de företag som koncernredovisar enligt IFRS.

De nya reglerna gäller från räkenskapsåret som inleds den 1 januari 2020 eller senare, med andra ord årsredovisningar som publiceras under Q1 2021 eller därefter.

Driftlösning av Unit4-FPM

DBI är partner med Unit4 och har många års erfarenhet av både teknik och applikation. Vi har ett stort antal kunder som kör FPM, FP&A och även andra system både ”on premise” och i molnet.

Med SaaS-lösning hos oss har ni er data i Sverige, ni kan logga supportärenden på svenska, ni får tillgång till expertis både för er applikation och den tekniska miljön.

DBIs molnlösning sätts upp snabbt och till låg kostnad.

Vägen från beslut till en färdig lösning är kort, hårdvara behöver inte beställas. Lösningen går att nå oavsett varifrån man arbetar, via VPN och säkra certifikat. Det går också att sätta upp en fast tunnel mellan ert nätverk och molnlösningen.

Vi erbjuder en smidig installation och konfiguration som görs av våra experter för att säkerställa en bekymmersfri lösning. Vi tillhandahåller också direkt tillgängliga licenser för SQL, Excel och andra program för att ytterligare underlätta för våra användare.

Vi sätter stort värde på att vara transparenta i vår prissättning och ger er en tydlig månadskostnad så att ni har full kontroll över era kostnader. Dessutom kan resurser för lagring, arbetsminne och CPU anpassas efter era unika behov och krav för att optimera prestandan.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bolagets långsiktiga mål är att skapa ett partnerägt företag med betydande tillväxt organiskt alternativt i kombination med samgåenden /förvärv.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål. Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till Bertil! Vi ser fram emot att höra från er.

E-post: Bertil Sahlberg

Telefon: +46 70 751 95 84

Tack! Ditt meddelande har nu skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickats. Vänligen ring till oss.