Samarbeten, system och lösningar i toppklass

DBI tror inte att ett system, en leverantör eller en plattform kan lösa allt för alla. Vårt förhållningssätt är att välja, arbeta med eller utveckla best-of-breed-lösningar. Kraftfull funktionalitet med beaktande av implementeringstid och en rimlig kostnad för kunden är centrala begrepp i vår leveransportfölj.

Unit4 FPM (f.d OCRA)

Unit4 FPM är ett kraftfullt koncernrapporteringssystem som hanterar legal rapportering och verksamhetsstyrning. En användarvänlig lösning för konsolidering, likviditetsplanering, rapportering och analys. FPM används av mer än 250 medelstora och stora koncerner.

Unit4 FPM är genomgående utvecklad för att erbjuda hög transparens och kontroll. Systemet erbjuder spårbarhet ända ned till affärsredovisning och grunddata. Med en version av sanningen får du bättre finansiell insikt och därmed bättre underlag för strategiska beslut.

Lösningen kopplar samman alla finansiella och icke-finansiella, statistiska, legala och operationella dimensioner från alla enheter till en flexibel, standardiserad och gemensam informationsmodell.

Leasify


En tjänst som automatiserar och effektiviserar IFRS 16- och K3-redovisning.

Leasify är ett svenskt bolag som erbjuder en cloudlösning för kontraktsredovisning enligt IFRS 16 och är en av de ledande leverantörerna i Sverige inom området

Redovisning av leasing är komplex och tidskrävande. Kontraktsförlängningar, förlängningsoptioner och ändrade villkor är bara ett axplock av många utmaningar.

Leasify har mångårig erfarenhet inom området och hjälper kunderna med utmaningar som: 

  • Hur beräknas leasingvärde och kvarstående värde när det finns ett restvärde där bolaget avser att nyttja köpoption?  
  • Vilka blir effekterna i koncern och juridisk person?  
  • Valutaeffekter på utländska kontrakt.
  • Frågor vid övergång från Excellösning till leasingsystem och hur man hanterar differenser mellan Excel och system. 

Leasify hjälper företag att rapportera korrekt enligt IFRS 16 och K3 genom att automatisera och effektivisera redovisningen. Med Leasifys tjänst minskar manuellt arbete och kunden erhåller en korrekt IFRS 16 och K3.

Vena Solutions

En komplett plattform för finansiell och operationell planering

Vena Solutions är ett kanadensiskt bolag som bildades 2011 och har idag ca 1500 kunder globalt. Systemet är en modern cloud-lösning som är tätt integrerad med Excel och Microsoft 365 vilket bland annat innebär att gränssnittet är Excel-baserat. Dessutom är Power BI en integrerad del i lösningen.

Kombinationen ledande Microsoft-lösningar och Vena-applikationens funktionalitet ger en väldigt stark FP&A-lösning till en mycket konkurrenskraftig kostnad jämfört med andra planeringslösningar.

För att läsa mer om Vena Solutions: www.venasolutions.com

FluenceTechnologies

FluenceTechnologies är ett kanadensiskt bolag och har idag +1000 kunder globalt. Systemet är skapat av utvecklare med mångårig bakgrund i att skapa liknande lösningar.

FluenceTechnologies FCCR (Financial Consolidation, Close and Reporting) erbjuder ett komplett koncernrapporteringssystem för såväl legal som operativ rapportering. I tillägg till den rena konsolideringsfunktionaliteten finns omfattande funktionalitet för disclosure management som även kan användas ”stand alone” och stödja rapportering för bolag som använder andra konsolideringssystem.

FluenceTechnologies är en 100-procentig cloudlösning.

För att läsa mer om FluenceTechlogies: www.fluencetech.com

Power BI

Power BI är en kraftfull och skalbar plattform för självbetjäning inom Business Intelligence. Preparera och visualisera era data för att snabbt få beslutsunderlag för bättre verksamhetsstyrning.

Anslut enkelt till, modellera och visualisera data och skapa specifika anpassningar med nyckeltal för er verksamhet. Det finns dessutom möjlighet till snabba AI-drivna svar på era affärsfrågor.

Arbeta enkelt tillsammans med samma data. Samarbeta med rapporter och dela insikter i populära Microsoft Office-appar som Microsoft Teams och Power Point. Ge alla i er organisation möjlighet att snabbt fatta datadrivna beslut som kan ligga till grund för era strategiska åtgärder.

DBI Extractor

Med hjälp av DBIs Extractorer kan du enkelt skapa exporter från olika ekonomisystem, vilket effektiviserar din verksamhet genom att eliminera manuellt rapportuttag och automatisera flödet. Den uttagna informationen kan smidigt efterbearbetas via SQL, och genom anpassning av Extractorn kan även andra ekonomisystem än de listade integreras.

Följande ekonomisystem kan integreras utan specifik anpassning:

  • Fortnox
  • Visma.net
  • Visma Control Edge
  • Vitec 3L
  • Business Central*
  • Dynamics 365*

* Kräver anpassat API

Dessutom erbjuder vår specifika FPM/Ocra Extractor flera fördelar. Den möjliggör användning av en export för flera applikationer, vilket sparar tid och resurser. Med ett helautomatiserat flöde förenklas din arbetsprocess ytterligare. Den exporterade informationen lagras direkt i databastabeller eller filer och kan sedan anpassas enligt dina specifika analysbehov.

API-syntax och API-anrop hanteras automatiskt för smidig integration, vilket gör våra Extractorer till smidiga connectorer och den perfekta lösningen för att optimera din verksamhets datahantering.

ESEF (XHTML med iXBRL)

Från 2020 ska företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU att behöva lämna in sin årsredovisning digitalt enligt standarden ESEF (European Single Electronic Format).

Med CtrlPrint kan ni integrera taggningsarbetet med er vanliga process baserad på InDesign

Digital inlämning betyder att årsredovisningen ska lämnas in enligt standarden ESEF (European Single Electronic Format). Tekniskt uttryckt betyder det inlämning i formatet XHTML, inklusive XBRL-taggning av räkenskaperna för de företag som koncernredovisar enligt IFRS.

De nya reglerna gäller från räkenskapsåret som inleds den 1 januari 2020 eller senare, med andra ord årsredovisningar som publiceras under Q1 2021 eller därefter.

Driftlösning av Unit4-FPM

DBI är partner med Unit4 och har många års erfarenhet av både teknik och applikation. Vi har ett stort antal kunder som kör FPM, FP&A och även andra system både ”on premise” och i molnet.

Med SaaS-lösning hos oss har ni er data i Sverige, ni kan logga supportärenden på svenska, ni får tillgång till expertis både för er applikation och den tekniska miljön.

DBIs molnlösning sätts upp snabbt och till låg kostnad.

Vägen från beslut till en färdig lösning är kort, hårdvara behöver inte beställas. Lösningen går att nå oavsett varifrån man arbetar, via VPN och säkra certifikat. Det går också att sätta upp en fast tunnel mellan ert nätverk och molnlösningen.

Vi erbjuder en smidig installation och konfiguration som görs av våra experter för att säkerställa en bekymmersfri lösning. Vi tillhandahåller också direkt tillgängliga licenser för SQL, Excel och andra program för att ytterligare underlätta för våra användare.

Vi sätter stort värde på att vara transparenta i vår prissättning och ger er en tydlig månadskostnad så att ni har full kontroll över era kostnader. Dessutom kan resurser för lagring, arbetsminne och CPU anpassas efter era unika behov och krav för att optimera prestandan.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål. Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till Bertil! Vi ser fram emot att höra från er.

E-post: Bertil Sahlberg

Telefon: +46 70 751 95 84

Tack! Ditt meddelande har nu skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickats. Vänligen ring till oss.