Om oss

DBI Provider är en fullserviceleverantör inom business intelligence, beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Vår verksamhet och vår affärsidé beskrivs bäst genom DBI-kuben där de olika sidorna i kuben beskriver vad vi håller på med och hur det hänger ihop med vår definition av att vara en fullserviceleverantör.

Vi kan hjälpa våra kunder med alla steg i ett förändringsarbete. Från initial behovsanalys och kravställning, via upphandling till implementering av system, modeller, processer, kompetensutveckling kopplat till en organisations verksamhetsstyrning.

Våra tjänsteområden är rätt typiska för en konsultorganisation som vår och omfattar strategi, analys och rapportering, teknik samt organisation och processer.

Den tredje och sista sidan i kuben är den vi är lite extra stolta över och gärna vill framhålla i dialog med såväl kunder som medarbetare då vi tycker att vi här skiljer oss en hel del från många andra kollegor i konsultbranschen. Vi är nämligen såväl managementkonsulter som teknik-/applikationskonsulter. Dessutom arbetar vi med interim management inom ekonomi och BI vilket medför att vi kan hjälpa våra kunder med att tillfälligt besätta en roll som controller, koncernredovisare, BI-förvaltare etc.

Hela tanken med kuben bygger på vår uppfattning att kunden ofta värdesätter att dialogen med tjänsteleverantören i allmänhet kan hållas med en eller ett fåtal personer. I vårt fall kan det betyda att en konsult tar diskussionen hur affärsplanen kan göras mer styrbar, bistår med utformningen av nya rapporter/analyser samt ser till att skruva in de nya rapporterna i kundens system.

Initialt begränsade vi oss till att vara enbart en leverantör av konsulttjänster. Sedermera insåg vi att vi skulle kunna hjälpa våra kunder på fler sätt med följden att vi numer dels driftar vissa applikationer, dels är återförsäljare för programvaror kopplat till våra viktigaste partnersamarbeten.

Vår personal  – de som gör skillnaden

Vi har stort förtroende för vår personal och ger alla förutsättningar att lyckas, såväl individuellt som genom att vara en del av vårt team. Arbete under eget ansvar i kombination med förståelse för ”när man behöver hjälp” är viktiga framgångsfaktorer för DBI.

Jobba hemifrån, vara på kontoret eller åka till kunden….I stora drag styr medarbetaren själv varifrån man arbetar, det viktiga är att det blir bra även för kunden och för kollegorna/DBI.

Våra konsulter är vanligen både rådgivare och applikationsexperter vilket medför en kombination av ”extroverta och introverta inslag”. Vi tycker lika mycket om att jobba tillsammans med våra kunder som att själva lösa problem framför datorn.

Vi är också övertygade om att balans i tillvaron är en avgörande förutsättning för att långsiktigt vara en framgångsrik konsult. Därför ingår i vår personalstrategi att man bara jobbar normaltid hos oss, dvs 40 ”bra” timmar i veckan. Vi är tom övertygade om att ”fritid istället för övertid” är något som gynnar både DBI och våra kunder.

Vår roll i samhället

DBI´s miljöavtryck är begränsat men vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar och försöker göra skillnad där vi kan. I det dagliga arbetet jobbar vi kontinuerligt med frågor som återvinning och minskad användning av papper. Vi använder digitala fakturor, avtal etc så långt möjligt är.

Resandet har etablerat sig på en lägre nivå efter pandemin med mer hemarbete och Teams-möten vilket bla minskar koldioxidavtrycket. Vår filosofi är att vi reser till kunden när kunden så önskar eller när vi själva ser ett behov.

Varje år stödjer vi minst två organisationer med bidrag. Valet av organisationen görs enligt personalens önskemål. Under senare år har vi för att nämna några lämnat bidrag till Rädda Barnen, Cancerfonden och Röda Korset.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål.

Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!