Vi kom i kontakt med Unit 4 FPM första gången hösten 2018 i samband med att vi stod inför att byta system för koncernkonsolidering. Tidigare hade K-Fastigheter producerat konsoliderade räkningar endast på årsbasis i samband med avgivande av årsredovisning, men i samband med att bolaget stod inför en börsnotering på Nasdaq Stockholm hösten 2019, behövdes ett system som klarade av konsolidering och rapportering på månadsbasis.

Viktigt för oss i denna process vara att vi kunde etablera samarbete med en leverantör som dels över tiden kunde leverera en marknadsledande produkt med hög kvalitet och tillgänglighet, då en notering på Nasdaq Stockholm ställer höga krav på emittentens förmåga på löpande rapportering, dels en samarbetspartner som förstod just våra specifika önskemål och den entreprenöriella kultur som vi lever i. I Unit 4 FPM tillsammans med DBi Provider tycker vi att vi fick detta. Ett marknadsledande system med resurser för fortsatt utveckling och hög tillgänglighet kombinerat med det personliga konsultbolagets expertis på området. Inte minst gäller detta vår kontaktperson på DBI Provider, Carl Westlund, som med sin bakgrund inom redovisning och med sina tekniska systemkunskaper kombinerar den bästa av två världar.

Efter implementering första halvåret 2019 producerar vi sedan mars 2019 konsoliderade räkningar med hjälp av Unit 4 FPM och vi utvecklar löpande våra rapporter i samarbete med DBI Provider för att öka effektivisering och graden av digitalisering i vår rapporteringsprocess

Martin Larsson

K-Fastigheter