Koncernrapportering – Vi är en av marknadens ledande aktörer

Legal eller operativ koncernrapportering. Noterad eller privatägd koncern – vänd dig till DBI!

Vi ger dig mycket för pengarna!

Snabb implementation av utvecklingsbar lösning till konkurrenskraftig kostnad

Ett av marknadens ledande system

Med Unit4 FPM får du en komplett koncernrapportering – inklusive årsredovisning.

Rådgivare och systemexperter

Vi är specialister på legal koncernrapportering och verksamhetsstyrning samt Unit4 FPM

Interimstöd vid tillfälligt resursbehov

Saknar ni kompetens för att göra koncernredovisning? Vi har den hjälp ni behöver!

Implementatör och återförsäljare av en av marknadens ledande lösningar

Unit4 FPM används idag av ca 250 svenska koncerner. Dessutom finns viss internationell spridning av lösningen.

Vi på DBI har varit Unit4’s dedikerade partner kring systemet i 9 år och det är vi som står för utveckling av best practice och i stort sett all konsulting kopplat till systemet.

Vi är en aktiv partner i att driva utvecklingen av systemet framåt och sitter bland annat i månatliga utvecklingsmöten med Unit4´s product management.

Under de nio år vi samverkat med Unit4 har vi arbetat med merparten av kundbasen, antingen det har varit implementering av helt nya kundinstallationer eller stöd för att få äldre kunder att utveckla sitt arbetssätt och använda den funktionalitet systemet erbjuder på bästa sätt.

Sedan några år är vi även återförsäljare av Unit4 FPM. Licenser kan köpas onprem men merparten av nya kundaffärer idag består i att kunden köper en SaaS-tjänst från oss.

För onpremkunder kan vi även ta över driften vilket då inkluderar ansvar för backuper, uppgraderingar etc. Vi erbjuder en stabil infrastruktur där vi idag hostar 35 koncerner.

Vi kan idag även erbjuda drift och förvaltning av er lösning!

Vår value proposition – du får mycket för pengarna!

Det finns många anledningar till att våra kunder väljer oss när de ska köpa ett nytt koncernrapporteringssystem.

De inser att deras verksamhet har vuxit till en nivå där en Excel-lösning inte längre räcker. De förstår också att ägare eller börsens krav på kvalitet och stabilitet i koncernredovisningen endast kan uppfyllas med ett kraftfullt och tillförlitligt koncernrapporteringssystem.

Med Unit4 FPM kan ni kombinera legal och operativ information – det kanske inte ens behövs ett BI-system för business controlleragendan.

Ni kan höja effektiviteten i konsolideringsarbetet med ökad automatik, verktyg för felsökning och analys, färdiga rapportpaket inklusive årsredovisning för att nämna några.

Man får helt enkelt en beprövad lösning som fungerar!

Med kombinationen DBI/Unit4 FPM erbjuds ni en beprövad lösning som ni själva kan växa med till en väldigt konkurrenskraftig kostnad! DBI blir faktorn för att detta kommer hända

Hur jobbar DBI med koncernrapportering?

När kunder funderar på att köpa ett nytt koncernrapporteringssystem vänder de sig till oss av olika anledningar. För att säkerställa en framgångsrik implementering har vi en beprövad metod som inkluderar följande steg:

Projektet inleds med en designfas där kunderna får grundläggande utbildning och vi kommer överens om vad som ska byggas. Om kraven är oklara kan vi rekommendera förstudier och erbjuda färdiga verktyg som vår Quick Scan – best practice business management för att guida kunderna i rätt riktning.

Baserat på överenskommen design bygger DBI en prototyp som innehåller informationsmodellen, valda integrationer och rapporter och använder detta för att träna kunden i systemet. Återstående applikationsbygge delas sedan upp mellan DBI och kunden, beroende på deras preferenser. Kunderna kan, om de har tid, bygga mycket av systemet själva.

Vanligtvis tar en ny implementering cirka 10 veckor, med en konsolideringsfärdig första lösning tillgänglig inom några veckor. Men för att ge kunderna tid att lära sig systemet innan de går live så behövs det oftast lite extra kalendertid.

För befintliga långsiktiga kunder erbjuder vi ett extra lager av service. Ni får er egen, namngivna ”huskonsult” hos DBI. Även om inte ni hör av er så försöker vi vara proaktiva och höra av oss till er kvartalsvis för att planera kommande gemensamma insatser.

Våren 2020 började vi erbjuda återkommande, digitala, gratis lunchseminarier för alla våra kunder, där vi ger exempel på best practice i hur man använder systemet.

Kompletterande lösningar för en komplett koncernrapportering

IFRS 16

Unit4 erbjuder en färdig applikation för ändamålet som kan köpas som en SaaS-lösning.

DBI står för implementation och rådgivning kopplat till lösningen. Har kunden valt annan lösning för IFRS16 kommer data från denna kunna importeras in i Unit4 FPM via fil eller ODBC-koppling.

ESEF/digital rapportering

ESEF/digital rapportering. DBI är partner med CtrlPrint sedan 2021.

Vi tillhandahåller omfattande hjälp med taggning och hjälper till att få ut det mesta av lösningen. Alternativt finns vi tillgängliga för att ge råd och utbildning.

DBI Extractorn

Inte minst som en följd av den ökade andelen ERP-lösningar i molnet så görs en allt större del av importer via olika APIer.

DBI Extractor underlättar avsevärt såväl  importen från ERP till Unit4 FPM som export från FPM till olika BI-lösningar.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål. Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Har du frågor om koncernredovisning, hör av dig till Bertil! Vi ser fram emot att höra från er.

E-post: Bertil Sahlberg

Telefon: +46 70 751 95 84

Tack! Ditt meddelande har nu skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickats. Vänligen ring till oss.