Business Intelligence och Data Warehouse

Rätt teknik, arbetssätt och verksamhetskompetens för att fatta datadrivna beslut!

Integration

Kombinera information med integrationer från olika system. Vi kan det mesta från APIer till databas- och filhantering.

Analyser

Från enkla tabeller till avancerade grafer. Rätt visualisering kopplat till typ av information och behov för en bra analys.

Kvalitet

Vi hjälper er att säkerställa rätt information i rätt tid och på rätt plats genom tydliga processer och spårbarhet.

Skalbarhet

Olika verksamheter har olika behov vid olika tillfällen. Vi hjälper er att få rätt nivå på er BI lösning nu och i framtiden.

Har ni behov av att utveckla er befintliga BI-lösning eller ta fram nya?

Vill du säkerställa framgångsrik utveckling, drift och förvaltning av din BI-lösning inklusive integrationer? Då kan vi erbjuda erfarna konsulter som har specifik produktkunskap inom Power BI, Qlik Sense, QlikView och MS SQL Server.

Saknar du uppföljningsmöjlighet eller viss typ av information för att driva din verksamhet eller hantera dina arbetsuppgifter på bästa sätt? Ofta kan lösningen vara närmre än man tror.

Vi på DBI Provider har erfarenhet av hela kedjan från datainsamling ifrån källsystem till att identifiera och visualisera information och KPIer. Oavsett om det handlar om att bygga integrationer till ett datalager eller utveckla rapporter och dashboards så kan vi hjälpa er.

Vi tillhandahåller även utbildning för att säkerställa att du kan hantera och underhålla din BI-lösning. Vi har kunskapen och erfarenheten för att föreslå och implementera de bästa lösningarna för din organisation, oavsett projektets storlek och omfattning.

Vår syn på värdet av Business Intelligence?

Data behöver sättas i sammanhang och struktureras för att skapa värdefull information som kan leda till insikt och möjlighet att fatta rätt beslut om vilka åtgärder och aktiviteter som krävs. Först när dessa aktiviteter är utförda genereras ett värde till organisationen.

Det är viktigt att tydliga aktiviteter skapas baserat på den kunskap och insikter man fått från sin BI-lösning. I många fall stannar man vid rapportutveckling utan att ta det vidare till konkreta aktiviteter. Värdet av en BI-lösning realiseras inte förrän aktiviteter kopplat till insikter man fått från lösningen utförts.

BI-lösningar vi arbetar med:

Vi arbetar med Power BI från Microsoft och tillhörande lösningar i MS SQL Server och hanterar olika typer av integrationer via databaser, filer och APIer beroende på vilka källor och vilken information som ska analyseras.

Produkterna QlikView och Qlik Sense från Qlik har vi god erfarenhet av och vi har implementerat ett antal lösningar med koppling bland annat till  koncernredovisning och analys inom tjänsteföretag.

Vi utvecklar också skräddarsydda lösningar. Exempelvis API-kopplingar för integration mellan ekonomisystem och datalager/BI-system.

Vi kan hjälpa er att svara på:

  • Hur ni kan kvalitetssäkra era data/källor.
  • Hur ni kan automatisera integration från era källsystem.
  • Hur ni kan strukturera och visualisera information för att öka er insikt/kunskap.
  • Hur ni kan skapa interaktiva rapporter som ger er rollbaserad information, för att hjälpa er att fatta rätt beslut.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bolagets långsiktiga mål är att skapa ett partnerägt företag med betydande tillväxt organiskt alternativt i kombination med samgåenden/förvärv. Som del i detta breddades ägandet i bolaget under 2019 genom att två anställda i bolaget förvärvade aktier i DBI

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål. Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Har du frågor om business intelligence, hör av dig till Martin! Vi ser fram emot att höra från er.

E-post: Martin Fransson

Telefon: +46 70 788 28 34

Tack! Ditt meddelande har nu skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickats. Vänligen ring till oss.