Ny koncernrapporteringsstudie lanserad!

DBI Provider har nu lanserat den tredje upplagan av Koncernrapporteringsstudie Unit4 FPM och presenterat denna vid lunchwebinarie för befintliga kunder.

Den återkommande studien är en del i att bygga en användarcommunity kring systemlösningen som för många fortfarande är mest känd som Ocra. Dessutom får vi viktig input direkt från kunderna som kommer till användning vid den fortsatta utvecklingen av produkten.

DBI jobbar ständigt med att kunderna ska använda systemets funktionalitet mer och att kunderna i allt större utsträckning ska behärska systemet så att de blir mer självgående. Vi gör detta dels genom våra konsult- och utbildningsinsater hos kunden, dels genom de gratis lunchwebinarier vi har genomfört nästan månatligen sedan pandemins inbrott.

I årets studie ser vi några glädjande och tydliga tecken att vi gemensamt är på rätt väg:

  • Färre antal arbetsdagar för att färdigställa årsbokslutet i FPM
  • 70% av de svarande upplever den egna kompetensen i systemet som hög/tillräckligt hög medan motsvarande andel endast var 50% vid senaste studien som gjordes Q4 2021
  • 74% svarar att de utnyttjar systemet i hög/tillräckligt hög omfattning medan motsvarande siffra var ca 56% i föregående studie.

Studien bekräftar det vi märker hos våra kunder. Rapportpaket, notpaket, kassaflöde och integrationer är exempel på områden där mycket görs och har gjorts under senare år – och vi fortsätter med det!

Är du kund och vill ta del av studien eller se den inspelade presentationen, hör av dig!

 

Bertil Sahlberg

CEO – DBI Provider

Vill du veta mer?

Vi på DBI Provider vill gärna diskutera denna typ av frågor, så hör gärna av er.

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bolagets långsiktiga mål är att skapa ett partnerägt företag med betydande tillväxt organiskt alternativt i kombination med samgåenden /förvärv.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål.

Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!