DBI förstärker sin Best-of-Breed-strategi inom koncernrapportering och planering

Åsikterna går isär. Vissa menar att en systemplattform som ”innehåller allt” är att föredra medan andra anser att det är bättre med olika speciallösningar för olika ändamål, dvs det som vanligen benämns Best-of-Breed

Vi på DBI tror inte generellt att ett system, en leverantör eller en plattform för att lösa allt för alla är den rätta vägen att gå. Plattformsvalet medför långa implementeringar, stort personalbehov och höga kostnader.

Ett konsolideringssystem kommer aldrig vara idealiskt för en detaljerad, drivarbaserad planeringsprocess och på samma sätt kommer en budget/prognos-lösning aldrig vara skapad för att lösa alla legala krav på koncernrapportering.

Det kan tyckas att det ofta går att trycka in allt i en lösning – men kompromisserna blir för stora! Det blir en halvdan lösning med allt i istället för spetsiga, behovsstyrda lösningar per område.

DBIs Best-of-Breed-strategi exemplifieras bla genom vår långsiktiga satsning på koncernrapporteringslösningen Unit4 FPM(f.d. Ocra). För detaljer som ej lämpar sig för koncernrapportering arbetar vi med de ledande BI-verktygen från Microsoft och Qlik. Nämnda lösningar ovan kommer även fortsatt vara fokuserade områden för DBI.

(Som del i detta söker vi för närvarande ytterligare en FPM-konsult. Hör av dig!)

För att bredda vårt erbjudande kopplat – igen – till vårt Best-of-Breed-tänk har DBI nyligen ingått två nya partnerskap:

  • FluenceTechnologies är ett konsolideringssystem med kraftfull funktionalitet. True cloud med mycket inslag av Excelgränssnitt och PowerBI. Systemet kommer stärka vår leverans mot valda kundsegment. Vi tror också att lösningen kring disclosure management kommer vara tilltalande för många koncerner/bolag oavsett vilka rapporteringslösningar som används idag.

  • Vena Solutions. En komplett plattform för finansiell och operationell planering. Även här true cloud med Excelgränssnitt och inkluderande av PowerBI. Vena passar såväl mindre som större organisationer.

  • För mer information om våra nya samarbeten, se Partners/Produkter

Sammantaget medför ovanstående, om du någonsin har tvekat: DBI har de lösningar du behöver för er ekonomi- och verksamhetsstyrning!

Hör gärna av dig om du vill veta mer?

Vill du veta mer och har mer frågor? Hör av dig till oss nedan så återkommer vi till dig!

Det här är DBI Provider

Med kompetens och expertis inom våra affärsområden koncernrapportering, business intelligence, verksamhetsplanering och interim kan vi erbjuda fler verktyg för ett enklare, bättre och lönsammare företagande. DBI Provider startades 2013 och idag består vår kundlista av mer än 200 stora organisationer. Vi jobbar mot såväl offentliga sidan som noterade och onoterade organisationer.

Bästa tänkbara kvalitet, service och leverans

Kontakta oss idag och boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå er fulla potential! Vårt team kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov och mål.

Tillsammans kommer vi att skapa en heltäckande strategi för att säkerställa din framgång. Vänta inte – hör av dig nu och ta reda på hur vi kan hjälpa dig!